Jak funguje vodní dýmka

Vodní dýmka - prouděníPrincip vodní dýmky není nic složitého. Nasátím vzduchu z hadice vzniká podtlak ve váze s vodou. Okolní vzduch se nasává přes rozžhavený uhlík a tabák. Zde vzniká kouř, který putuje přes tělo dýmky až do vázy s vodou. Kouř se zde ochladí a přefiltruje. Ochlazený kouř putuje přes hadici až do kuřákových úst.
Grafické znázornění funkce vodní dýmky

Proudící vzduch ve vodní dýmce