Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky zprostředkovatelského serveru SHISHA STYLE

Společnost ORIDON s.r.o., se sídlem Brno - Zábrdovice, Zábrdovická 917/11b, PSČ 615 00, IČ: 29366844 je provozovatelem zprostředkovatelského serveru SHISHA STYLE provozovaného na doméně www.shishastyle.cz.

Server SHISHA STYLE je nákupní portál, umožňující koncovým spotřebitelům (B2C) nakupovat zboží různých prodejců, přičemž kupní smlouva je uzavírána přímo mezi zákazníkem a prodávajícím dle podmínek prodávajícího. Provozovatel serveru není účastníkem smluvních vztahů mezi zákazníkem a prodávajícím a neodpovídá zákazníkovi, že prodávající splní povinnosti dle uzavřené smlouvy nebo objednávky, ani za vzniklou škodu způsobenou prodávajícím kupujícímu. Společnost ORIDON s.r.o. vystupuje jako zprostředkovatel uzavření kupní či jiné smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím a zastupuje při uzavírání smlouvy prodávajícího.  K uzavření kupní smlouvy může docházet na jiném serveru než na serveru SHISHA STYLE.

Zákazníkem je výhradně koncový spotřebitel (B2C), který uzavírá kupní smlouvy prostřednictvím internetového zprostředkovatelského serveru SHISHA STYLE. Provozovatel serveru má právo kdykoliv zrušit zákazníkovi registraci, a to zejména v případě porušení těchto podmínek a v případě, že zákazník je mladší 18 let a objedná zboží, které nelze mladším osobám ze zákona prodávat či je jejich prodej omezen.

Prodávajícím je vždy provozovatel konkrétního e-shopu, s kterým dochází k uzavření kupní smlouvy, zpravidla česká právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Sortiment, prezentovaný na zprostředkovatelském serveru SHISHA STYLE, je nabízen na základě informací poskytovaných jeho dodavateli. Provozovatel zprostředkovatelského serveru, společnost ORIDON s.r.o., nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží u prodávajících. Potvrzení dostupnosti zboží a termín dodání zboží se řídí kupní smlouvou, případně objednávkou mezi zákazníkem a prodávajícím a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího, které kupující odsouhlasí před odesláním objednávky.

Společnost ORIDON s.r.o. odpovídá zákazníkům za to, že zboží bude prodáváno v ceně uvedené na serveru   www.shishastyle.cz, včetně bonusů a slev, které server SHISHA STYLE poskytuje zákazníkům. Za dodání zboží, odpovědnost za vady a za záruku odpovídá přímo prodejce, dle uzavřené kupní smlouvy nebo dle svých všeobecných obchodních podmínek či obecně závazných právních předpisů.

Zákazník nehradí kupní cenu zboží zprostředkovateli, ale dle podmínek sjednaných s prodávajícím, obvyklým způsobem pro internetové obchody.

Zákazník může získat prostřednictvím serveru SHISHA STYLE bonusy a slevy. Získání a uplatnění bonusů a slev se řídí podmínkami daného bonusu či slevy.

Zákazník souhlasí s tím, že poskytne provozovateli serveru společnosti ORIDON, s.r.o. osobní údaje k jejich uchování a zpracovávání pro marketingové a obchodní účely a souhlasí s jejich zpřístupněním třetím subjektům spolupracujícím se zprostředkovatelem na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, které může kupující v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od zprostředkovatele prostřednictvím emailových zpráv. Souhlas s rozesíláním emailů je možné kdykoliv bezplatně ukončit.

Tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i právní vztahy vzniklé mezi zákazníkem a zprostředkovatelem se řídí právním řádem České republiky. Právním řádem České republiky se řídí také v případě, že zákazník realizuje přístup na portál z jiného území, než je Česká republika či prostřednictvím serveru, který neleží v České republice.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2017

Používáme ověření věku Adulto