Podmínky soutěží na facebooku

1. Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost ORIDON s.r.o., Skryjova 1606/8, 614 00 Brno - Husovice, Česká republika IČ: 29366844, dále jen jako „pořadatel“. Organizátor soutěže je shodný s pořadatelem.

Podmínky se použijí na všechny soutěže, které pořádá pořadatel skrz www.facebook.com/shishastyle, pokud není stanoveno jinak.

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky. Termín začátku a konce soutěže je uveden na www.facebook.com/shishastyle.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby příbuzné těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, jakákoliv výhra nebude předána a bude vylosován náhradní výherce.

4. Princip přihlášení do soutěže

Soutěž probíhá na webu Shishastyle a využívá sociální síť facebook. Postup pro registraci a účast v soutěži je vždy uveden v konkrétním znění dané akce.

V případě soutěží typu "Like" nebo "Sdílení", je všem účastníkům doporučeno nastavit příspěvek jako veřejný. Stejně tak "like stránky - fanoušek" na veřejný ( stav veřejných fanoušků lze ověřit na stránce: https://www.facebook.com/search/155153581307145/likers , pokud se zde nevidíte rádi vám pomůžeme jak to změnit.)
Pokud nenastavíte veřejnost příspěvků a liků, nemusí být vaše účast dohledatelná a nebudete splňovat podmínky soutěže.

5 Výhra a vyloučení náhradního plnění

Ceny v soutěži a počet výherců je uveden na www.facebook.com/shishastyle

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Pokud to není uvedeno jinak, jedna osoba může získat pouze jednu cenu v soutěži.

7. Způsob vyrozumění výherce

Jména výherců budou umístěna na webových stránkách Shishastyle.cz (http://www.shishastyle.cz) nebo jména budou uveřejněna na sociální síti facebook pod účtem Shishastyle.

8. Doručení výhry

Výhru si může vyrozuměný soutěžící vyzvednout na adrese dodavatele SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11/801, 615 00 Brno, Česká republika, v provozní době.

V případě nejzažšího termínu pro vyzvednutí výhry je stanoven na www.facebook.com/shishastyle nebo stránkách obchodu. Po tomto datu propadají všechny nevyzvednuté výhry pořadateli.

9. Propagační rámec

Účastník pouhlasí že pořadatel smí pořídit či využít jejich fotografie a použít je v rámci svých marketingových aktivit. Toto právo se uděluje na dobu neomezenou. Pořadatel se zavazuje nepoškodit osobnost výherce a nepoužívat fotografie v rozporu s dobrými mravy.

10. Vymahatelnost

Výhry nejsou právně vymahatelné.

11. Práva a povinnosti pořadatele a organizátora

Do soutěže nebudou zařazeni ti účastníci, kteří nesprávně, nebo neúplně splní podmínky soutěží. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže nejsou poskytovány Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu dat pořízených z registračních formulářů, či nedoručení emailových zpráv souvisejících se soutěží. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.shishastyle.cz nebo www.facebook.com/shishastyle .

12. Účinek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 30.4.2015 a účinnosti vůči účastníkovi soutěže v okamžiku přihlášení účastníka do soutěže.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení