Změna cen tabákových výrobků

zvýšení spotřební daněLetos v květnu Vláda schválila návrh novely zákona o spotřebních daních, která zvyšuje zdanění cigaret a tabáku. ČR totiž nesplňuje minimální požadavky EU na zdanění cigaret. Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých svých ustanovení, dnem 1.12.2014.
Zákonné změny, které jsou prováděny v systému spotřebních daní, se týkají spotřební daně z tabákových výrobků, přesněji jejich sazeb. U tabákových výrobků došlo k 1.12.2014 zvýšení spotřební daně. Proto i v naší nabídce dochází k podobné úpravě cen u této komodity. Děkujeme za pochopení.

Používáme ověření věku Adulto