Tabákové výrobky a příslušenství už brzy jen pro validované zákazníky

Připravujeme nové ověření plnoletosti V minulých článcích jsme vás informovali, že z důvodu dodržení zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek dojde od konce srpna 2017 v našich shopech při prodeji tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření k výrazným změnám. Rádi bychom vás s nimi seznámili...
Dle § 6 odst. 1 tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety lze prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let; za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele (dále jen „systém ověřování věku“). Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Prodejce je dále povinen písemně oznámit údaje o systému ověřování věku a jeho fungování Ministerstvu zdravotnictví. Za nesplnění některé z povinností týkajících se prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret nebo alkoholických nápojů prostřednictvím prostředku komunikace na dálku hrozí pokuta až do výše 800.000 Kč.

Na základě jednání s pracovníky ministerstva zdravotnictví a několika právních výkladů zákona budou v našich shopech provedeny tyto změny:

Povinná registrace (vytvoření účtu) v shopu

Bude zrušena možnost rychlého nákupu bez registrace (Zaplatit jako host) U zákazníka, který nemá platnou registraci, není možné ověřit, zda v případě nákupu zboží 18+ splňuje požadavky, které ukládá zákon. Zaregistrovat se a validovat účet bude nutné před prvním nákupem.

Validace učtu

Účelem validace je jednoznačně ověřit zletilost zákazníka. Validaci vašeho účtu provedete dvojím způsobem:

  • • Na základě vyplnění formuláře s doložením kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas). Validaci lze provést zasláním příslušných náležitostí emailem nebo osobně na smluvním výdejním místě - velkoobchod SHANTI & Co. s.r.o., Zábrdovická 11, Brno.
  • • Pomocí služby MojeID s validovaným účtem. Validaci účtu MojeID můžete provést osobní návštěvou v centrále MojeID nebo na autorizovaném validačním místě, podepsáním žádosti o validaci platným elektronickým podpisem nebo odesláním žádosti o validaci z vaší datové schránky.

Předání zásilky výhradně do vlastních rukou

I když to zákon přímo nevyžaduje, na základě jeho výkladu pracovníky ministerstva zdravotnictví a právníky, kteří se specializují na obchodní právo, se doporučuje předat zboží výhradně tomu, kdo si jej objednal – tedy zákazníkovi s validovaným účtem. Proto bude při předání zboží přepravcem nadále kontrolováno vaše registrované jméno, příjmení a datum narození s údaji z vašeho dokladu totožnosti. Předložení dokladu totožnosti bude nově vyžadováno a kontrolováno i při osobním odběru na výdejním místě ve velkoobchodu SHANTI & Co. s.r.o.

 

Dle § 42 odst. 1 jsou prodejci nebo jiní provozovatelé povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Znamená to, že ke změnám ve způsobu nákupu na našich shopech dojde nejpozději do 28.8.2017

V tuto chvíli ladíme poslední detaily, abyste např. validaci účtu mohli provést ještě před termínem změny na shopech.

Sledujte naše stránky a FB, abyste se mohli včas na chystané změny připravit.

Používáme ověření věku Adulto